Prawo budowlane, FIDIC

Zapraszamy na szkolenia budowlane. Tematyka: Prawo budowlane, kodeks budowlany, mała nowelizacja, szkolenia fidic, umowa o roboty budowlane, szkolenia dla branży budowlanej. Omawiamy m.in.: proces budowlany w oparciu o Prawo budowlane, użytkowanie nieruchomości, warunki kontraktowe FIDIC, kosztorysowanie robót budowlanych, umowy o roboty budowlane, szkolenie roszczenia w trakcie budowy, szkolenie planowanie przestrzenne, szkolenie prawo budowlane, szkolenie proces budowlany.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo budowlane, FIDIC 6
Prawo budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017 r. Warszawa, 15.11.2017
Od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się Prawo Budowlane (ustawa opublikowana 30 grudnia 2016 r. z dniem wejścia 1 stycznia 2017). Wprowadzone zmiany dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia praktyki.
Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC Warszawa, 21-22.11.2017
Polecamy inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją Warszawa, 27-28.11.2017
Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy oraz zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowalnego. Warszawa, 05-06.12.2017
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie Warszawa, 13-14.12.2017
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) Warszawa, 14-15.12.2017
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.