Ochrona środowiska

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Nowa ustawa Prawo wodne z 2017 roku, Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka wodno - ściekowa i pozwolenia wodnoprawne, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska 8
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany Warszawa, 20-21.11.2017
Przedstawimy obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, omówimy proces kontroli a także ewentualne sankcje w przypadku naruszenia wymagań.
Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. Warszawa, 20-21.11.2017
Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Uczestnicy mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.
Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku. Poznań, 04-05.12.2017
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka Warszawa, 07.12.2017
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.
PRAWO WODNE. Regulacje organizacyjne i prawne w nowej ustawie Prawo wodne. Warszawa, 13.12.2017
Przedstawimy i omówimy zmiany w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017, która wchodzi w życie 01.01.2018 roku.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku. Warszawa, 15.12.2017
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowalnego. Warszawa, 05-06.12.2017
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r. Warszawa, 08.12.2017
Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające, zwrócimy uwagę na przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.