Ocena oddziaływania

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (oos). Tematyka: Ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji, szkolenie raport o oddziaływaniu na środowisko, szkolenie Ramowa Dyrektywa Wodna, szkolenie procedura ooś, raporty ooś.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ocena oddziaływania 5
Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji. Warszawa, 20-21.11.2017
Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę na temat prawidłowej dokumentacji procedury ooś, która to dokumentacja ma wpływ na całość sposobu realizacji inwestycji.
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA Warszawa, 27.11.2017
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapraszamy przedstawicieli administracji wydających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany przepisów od 1.01.2017 Warszawa, 27-28.11.2017
Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko. Dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów oraz pracowników administracji.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. Warszawa, 11-12.12.2017
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.
Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017 r. Warsztat jednodniowy. Warszawa, 15.12.2017
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie głębokie zmiany w przepisach związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko (ooś), które znacząco wpływają na całość nowych procesów inwestycyjnych. Polecamy szkolenie warsztatowe, które będzie pomoce w przygotowaniu się do zmian.