Referencje
Nasze szkolenia polecają
ABB Sp. z o.o. 22.08.2008

Bardzo polecam ze względu na dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy, miłą atmosferę, bogate materiały pomocnicze i świetną organizację.

Action 18.02.2013

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniami uczestników. Poruszane w trakcie zajęć zagadnienia, przykłady, zadania praktyczne zostały specjalnie dostosowane do specyfiki działania naszej firmy. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że firma J.G.Training szkolenia specjalistyczne jest firmą profesjonalną i solidną.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24.07.2013

Szkolenie zamknięte z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. "Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało zrealizowane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13.06.2016

1) Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN), wyznaczanie obszarów OSN. 2) Inwestowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście prowadzonej działalności rolniczej, wyznaczanie obszarów Natura 2000.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 26.01.2011

"Warto podkreślić, że zaprojektowane szkolenia pozwoliły w pełni osiągnąć zakładane cele. Specjalne podziękowania kierujemy do trenerów współpracujących z J.G.Training, którzy swym zaangażowaniem, doświadczeniem i profesjonalizmem zapewnili naszym klientom zdobycie nowych kompetencji zawodowych, które w opinii naszej firmy i naszych klientów są najlepszą receptą na sukces. Do zobaczenia."

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 30.09.2009

"Jestem bardzo zadowolona z odbytego szkolenia, jak również chciałabym wszystkim zainteresowanym polecić firmę J.G.Training, ponieważ szkolenie, w którym uczestniczyłam było w pełni satysfakcjonujące. Uważam, że firma J.G.Training w 100% spełniła moje oczekiwania. Z całą pewnością nie będzie to ostatnie szkolenie z jakiego skorzystam w tej Firmie."

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 04.07.2008

"Wykładowca reprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa celnego, a co najważniejsze potrafił przekazać wiadomości w sposób zrozumiały i rzeczowy. Opierał się na różnych ciekawych przykładach. Uważam, że szkolenie zostało przygotowane profesjonalnie pod każdym względem. Z pewnością skorzystam ze szkoleń w firmie JGT ponownie."

Bank Gospodarstwa Krajowego 30.11.2012

"Na uznanie zasługują zarówno merytoryczna strona szkolenia, umiejętności dydaktyczne i wiedza trenera (...), jak również kwestie organizacyjne, które firma zapewniła na wysokim, konkurencyjnym poziomie."

Bemowskie Centrum Kultury Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 22.02.2010

"Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Miła atmosfera, mała liczba słuchaczy, dobrze przygotowane materiały szkoleniowe i dbałość o uczestników zasługują na wysoką ocenę."

Biuro Projektów Ekologicznych Ekoprojekt 09.06.2016

Szkolenie otwarte z zakresu "Raport o oddziaływaniu na środowisko": "Fachowość, zdolności trenerskie, wszechstronna znajomość tematów, dogłębna wiedza... Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi J.G.Training".

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj 05.03.2010

"Zagadnienia poruszane przez Prowadzącego były bardzo ciekawie omówione i co ważne poparte przykładami z rzeczywistości. Sposób prowadzenia zajęć, przekazania wiedzy oraz udzielane odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania świadczył, że Prowadzący jest ekspertem w swej branży, a firma organizująca szkolenia podchodzi profesjonalnie do prowadzonej przez siebie działalności."

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 15.04.2008

"Poszerzyłam wiedzę z zakresu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wiem, jakie są obowiązki przedsiębiorcy a teraz wiedzę teoretyczną stosuję w praktyce."

Carfi Polska Sp, z o.o. 04.03.2008

"Rzetelnie zrealizowany program. Kompetentne odpowiedzi. Bardzo dobrze przygotowane materiały. (...) Wspaniała atmosfera."

Centralny Węzeł Łączności MON 17.06.2010

"Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z należytą starannością."

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 29.11.2010

"Zarówno merytoryczna strona szkolenia jak i zaplecze szkoleniowe (sala, materiały, posiłki) świadczą o profesjonalnym podejściu do realizacji powierzonego zadania. Wykonawca wywiązał się w pełni z warunków umowy."

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 12.11.2012

"Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo z należyta starannością."

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 12.11.2012

"Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo z należytą starannością."

Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. 27.06.2008

"Zakres szkolenia uwzględniającego praktyczne aspekty zastosowania przepisów prawa celnego krajowego, jak i wspólnotowego pozwolił mi na rozszerzenie posiadanej wiedzy o elementy praktycznego jej zastosowania w bieżącej pracy związanej z obsługą celną mojej firmy. Dostarczone materiały szkoleniowe w pełni uzupełniały tematykę wykładu."

CS Szkolenia i Doradztwo 22.07.2013

"Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń."

CS Szkolenie i Doradztwo 04.02.2014

"Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń."

Dyckerhoff 08.10.2007

Gospodarka wodno-ściekowa: "Szkolenie było bardzo rzeczowo i ciekawie prowadzone. Wszystkie informacje podane w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Problemy i pytania uczestników były natychmiast wyjaśniane przez prowadzącego w sposób jasny i konkretny."

Ekocykl 19.09.2008

Skuteczna windykacja należności: "Serdecznie dziękuję za to szkolenie i polecam wszystkim usługi firmy J.G.Training"

ELBUD Katowice Sp. z o.o. 22.06.2010

"Przekazane uczestnikom materiały szkoleniowe uwzględniły wszystkie poruszane zagadnienia i zostały opracowane w atrakcyjnej formie. Szkolenie spełniło moje oczekiwania merytoryczne i zostało przeprowadzone profesjonalnie, również od strony organizacyjnej."

Energa-Operator S.A. 10.07.2008

Windykacja należności: "Pragniemy poinformować, że zawsze będziemy polecać Państwa firmę, jako wysokiej klasy specjalistów, dlatego z przyjemnością wystawiamy nasze referencje."

Fortis Bank Polska S.A. 20.07.2010

"Pragnę polecić firmę J.G. Training jako partnera w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnych projektów szkoleniowych."

Frosta Sp. z o.o. 04.12.2017

Obrót międzynarodowy: "Szkolenie było dla mnie doskonałym źródłem praktycznych informacji dotyczących procedur celnych. Nie tylko pozwoliło mi na usystematyzowanie mojej wiedzy, ale przede wszystkim umożliwiło mi rozwiązanie bardziej złożonych problemów"

Gallaher Polska Sp. z o.o. 03.10.2007

"Szkolenie przyczyniło się do usystematyzowania posiadanej już przeze mnie wiedzy oraz zdobycia nowych informacji, które przyczyniły się do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną pracą."

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 14.12.2009

"Współpraca z firmą J.G. Training przebiega bardzo dobrze. Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają merytoryczną stronę szkoleń."

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 21.01.2011

"Firma dostosowała się do wymogów dotyczących wizualizacji i wypełniania dokumentów szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego."

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 05.12.2012

"Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej."

Gmina Wieliszew 18.04.2011

"Firma dała się poznać jako bardzo rzetelna, profesjonalna, godna polecenia innym zamawiającym."

HOCHTIEF Polska 21.05.2015

"Nie tylko polecamy współpracę z J.G. Training innym przedsiębiorcom, ale sami w przyszłości planujemy zlecić firmie przygotowanie kolejnych szkoleń dla naszych pracowników".

Hydro-Vacuum S.A. 22.10.2010

"Przełożenie skomplikowanych zagadnień prawnych na zrozumiałe i efektywne rozwiązania praktyczne, pozwoliło na natychmiastowe zastosowanie ich w działalności firmy."

Idea Bank S.A. 12.06.2012

"Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną firmą, którą możemy rekomendować jako solidnego partnera i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych."

INFRA-PORT Spółka z o.o. 02.12.2013

"Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia."

Izba Celna w Warszawie 30.03.2016

Szkolenie zamknięte: Pomoc publiczna w administracji publicznej w praktyce. "Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników. Na podkreślenie zasługuje zarówno wiedza merytoryczna prowadzącego zajęcia jak i umiejętność przekazania wiedzy odbiorcom."

Jednostka Realizująca Projekt POIiŚ 14.06.2010

"Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny."

JetLine Sp. z o.o. 02.11.2016

"Poziom wiedzy i sposób komunikacji osób prowadzących szkolenia zrobił na wszystkich Uczestnikach duże wrażenie. Wykładowcy wykazali się otwartością na nasze potrzeby, udzielali odpowiedzi na nasze pytania i wyjaśniali wątpliwości."

Koleje Mazowieckie 23.06.2016

Szkolenie z zakresu Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze dla pracowników Spółki KM. "... Z przyjemnością polecamy firmę J.G.Training jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych."

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 02.03.2010

"Sama organizacja przebiegała także bez zarzutu, kameralna grupa pozwoliła na swobodne wyrażanie opinii i czynny udział w dyskusji co tylko wpłynęło na pogłębianie wiedzy, a przepyszny lunch dodał tylko temu szkoleniu atutu. Polecam."

Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. 07.10.2013

"Serdecznie polecam firmę J.G. Training szkolenia specjalistyczne jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń."

Miasto Stołeczne Warszawa 31.08.2013

Windykacja należności: "Z przyjemnością pragnę poinformować, że zamówienie wykonano terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z harmonogramem i programem szkolenia."

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie 26.11.2012

"Trenerzy wykazali się bogatą wiedzą merytoryczną, popartą licznymi przykładami z praktyki."

Ministerstwo Gospodarki 19.02.2013

"Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Liczymy na dalszą współpracę."

Ministerstwo Gospodarki 21.05.2010

"Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą możemy zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy przy kolejnych projektach."

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.09.2009

"Firma J.G. Training okazała się partnerem profesjonalnym i zaangażowanym w realizację powierzonych zadań. Projekt został zrealizownay należycie, a Współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze."

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 10.07.2012

"W szkoleniach organizowanych przez JGT uczestniczyłam po raz kolejny i nigdy się na nich nie zawiodłam. Z przyjemnością polecam je każdemu, komu zależy na rzeczywistym poszerzaniu swojej wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych."

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 14.10.2013

"Wysoko oceniam organizację szkolenia, lokalizację i miejsce oraz możliwość wypowiedzi w kameralnej grupie. Z przyjemnością polecam udział w szkoleniach organizowanych przez J.G.Training jako profesjonalnych i praktycznych dla uczestnika."

Mostostal Białystok Sp. z o.o. 30.11.2012

Dziękujemy J.G.Training za udaną współpracę - na wszystkich etapach realizacji projektu (od przygotowania projektu, poprzez podpisanie umowy, zapewnienie miejsca szkolenia na terenie Augustowa etc.). Z przyjemnością możemy zarekomendować J.G.Training jako wiarygodnego, profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych."

Netia S.A. 05.12.2005

"Cele szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Opinie naszych pracowników po szkoleniu były bardzo pozytywne, jesteśmy zadowoleni z zaangażowania i profesjonalnego podejścia organizatorów. Zachęcamy wszystkich do współpracy z J.G.Training."

Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada 18.10.2010

"Szkolenie przeprowadzone z należytą starannością i spełniło oczekiwania naszych pracowników."

Orsay 28.04.2015

Pochodzenie i status celny towarów: "Wiedza i umiejętności dydaktyczne wykładowcy, strona merytoryczna szkolenia, obszerne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, miła atmosfera - wszystko to sprawia, że z przyjemnością skorzystam ze szkoleń w firmie JGT ponownie."

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. 04.12.2017

"Cała organizacja szkolenia wraz z doborem miejsca oraz z zadbaniem o wszelkie potrzeby uczestników (przed oraz w trakcie szkolenia) - zasługuje na polecenie nawet najbardziej wymagającym osobom pragnącym podnieść lub poszerzyć swoją wiedzę."

Poczta Polska 02.08.2011

"Szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie, zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej i przebiegały bez zarzutu. Zajęcia szkoleniowe prowadził wykwalifikowany trener. Uczestnicy dobrze ocenili kwalifikację wykładowcy oraz sposób przeprowadzenia szkolenia."

Poczta Polska 22.07.2010

"Firma szkoleniowa organizując szkolenie zapewniła całościową, rzetelną obsługę na każdym etapie szkolenia. Zaangażowanie i operatywność osób koordynujących szkolenie przyczyniły się do sprawnego jego przebiegu pozwalając osiągnąć zamierzony cel."

Polski Ogród Sp. z o.o. 02.05.2007

"J.G Training szkolenia specjalistyczne: minimum formalności, wspaniała organizacja, dostępne, specjalistyczne materiały, wspaniały trener."

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 17.06.2011

"Szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy i konkretny, a wszystkie problemy i pytania uczestników szkolenia były natychmiast wyjaśniane. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami."

Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o. 27.09.2010

"Z całą pewnością mogę zarekomendować firmę J.G. Training wszytstkim zainteresowanym i stwierdzić, że jest to profesjonalny i solidny partner w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych."

Socopol Sp. z o.o. 31.03.2008

"Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo klarowny i wyczerpujący nawet poza ramowe przewidziane godziny szkolenia. Polecam."

Starostwo Powiatowe w Wołominie 12.01.2009

"Szkolenie zostało przygotowane profesjonalnie i spełniło moje oczekiwania. (...) z satysfakcją mogę polecić innym szkolenia organizowane przez firmę J.G. Training."

Synthos Dwory Sp. z o.o. 07.05.2008

"Konkludując, całość szkolenia oceniam bardzo wysoko i mogę śmiało polecić Firmę J.G.Training jako godnego zaufania partnera przy organizacji szkoleń."

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie 11.12.2009

"Polecamy firmę J.G.Training jako solidnego dostawcę szkoleń z zakresu zamówień publicznych."

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

"Mała liczba uczestników, pozwalająca na lepsze przyswajanie wiedzy, przygotowane materiały, lokalizacja szkolenia oraz menu, a także opiekę a ze strony J.G. Training również zasługują na wysoką ocenę."

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

"Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową i programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny i z należytą starannością."

Urząd Marszałkowski w Łodzi 11.07.2012

"Sposób organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz wysoki poziom merytoryczny spotkały się z dużym uznaniem ze strony uczestników i zostały wysoko ocenione. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, polecam firmę Jadwiga Gwóźdź J.G.Training, jako wykonawcę projektów szkoleniowych."

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 06.02.2009

"Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie w bardzo przyjemnej i dobrze zlokalizowanej sali szkoleniowej, a organizatorzy zadbali również o zapewnienie miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych uczestników."

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 12.08.2013

"Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny, z należytą starannością."

Urząd Miasta w Grudziądzu 27.04.2010

"Z całą pewnością mogę stwierdzić, że J.G.Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą mogę zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych."

Volkswagen Motor Polska 04.08.2005

"Wysoki poziom szkolenia znalazł potwierdzenie zarówno w opiniach uczestników jak i badaniach przeprowadzonych po szkoleniu. Mamy zamiar nadal korzystać z usług J.G.Training, czekamy na nowe projekty szkoleniowe."

Wamtechnik Sp. z o.o. 30.09.2010

"Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Wykładowca prowadzący szkolenie posiadał ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie omawianej tematyki. Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom uwzględniły wszystkie poruszane zagadnienia. Szkolenie spełniło moje oczekiwania merytoryczne o zostało przeprowadzone profesjonalnie."

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 30.04.2014

"Jakość współpracy z J.G.Training Jadwiga Gwóźdź w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia przebiegała sprawnie, a kontakty robocze w zakresie przeprowadzenia szkolenia sprawiły satysfakcję obu stronom."

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 15.06.2010

"Firma J.G. Training przeprowadziła szkolenie w sposób profesjonalny oraz zgodnie z planem szkolenia ustalonym specjalnie na potrzeby naszego przedsiębiorstwa."

Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. 04.07.2007

"W szkoleniach wzięli udział wybrani przedstawiciele kadry inżynierskiej naszej firmy, którzy bardzo wysoko ocenili zarówno prowadzących wykład fachowców, zakres tematyczny, jak i samą organizację szkoleń."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 01.04.2014

"Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone profesjonalnie - zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniami uczestników. Organizacja przebiegła sprawnie, z otwartością na potrzeby i sugestie zamawiającego. Materiały szkoleniowe opracowane zostały w sposób przejrzysty, wyczerpujący temat i estetyczny."

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 13.01.2011

"Szkolenie było przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny o zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników. Program szkolenie i analizowane w trakcie zajęć przykłady były dopasowane do specyfiki naszych potrzeb, a ich realizacja stała na wysokim poziomie."

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 21.01.2011

"Szkolenie zostało ocenione wysoko zarówno przez uczestników jak i przez Zarząd firmy - jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą z tą firmą."

Woodward Governor Poland Sp. z o.o. 03.10.2007

"Jestem bardzo zadowolony z usług świadczonych przez firmę JGT, która charakteryzuje się dużym profesjonalizmem, a mianowicie duża wiedzą szkolących trenerów, przygotowaniem organizacyjnym, a także przejrzystością materiałów użytych podczas trwania kursów."

ZWIK Sp. z o.o. w Żarach 22.03.2012

"Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Specjalne podziękowania kierujemy do opiekuna grupy ze strony J.G. Training, który chętnie służył wszystkim pomocą i wsparciem."